KVIETIMAS 2019

DALYVAUTI VAIKŲ PRANEŠIMŲ IR PIEŠINIŲ KONKURSUOSE BEI KONFERENCIJOJE „LIETUVOS VAIKŲ BALSAS“

Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetas, VO „Gelbėkit vaikus“ ir UAB „Šviesa“ 2019 m. gegužės 31 dieną kviečia kartu paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Jai pažymėti organizuojami du vaikų konkursai (pranešimų ir piešinių) ir konferencija „Lietuvos vaikų balsas“.

Konkursų ir konferencijos tikslas – suteikti vaikui galimybę kūrybinėmis ir meninėmis priemonėmis išsakyti savo nuomonę jam rūpimais klausimais ir atkreipti suaugusiųjų, ypač politikų, dėmesį į vaikų nuomonę, kuri ne visada girdima ir išklausoma. Vaikai kviečiami dalyvauti pranešimų ir / arba piešinių konkursuose tema „Aš – pasaulio pilietis“. Vaikų pranešimai iki 2019 m. gegužės 17 d. siunčiami el. paštu: lietuvosvaikubalsas@mruni.eu

Vaikų piešiniai iki 2019 m. gegužės 17 d. siunčiami paštu arba pristatomi adresu: Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutas (V-252 kab.), Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius.

Visi vaikai (nepriklausomai nuo to, ar dalyvauja konkursuose ar ne) ir juos lydintys suaugusieji kviečiami dalyvauti vaikų konferencijoje „Lietuvos vaikų balsas“, kuri vyks 2019 m. gegužės 31 dieną Lietuvos Respublikos Seime. Konferencija bus transliuojama per televiziją.